PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCY ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011W roku szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum Specjalne w Grodkowie przystąpiło do realizacji projektu systemowego pt: „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.”Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem zostanie objętych 10 uczniów naszego gimnazjum. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2010r i potrwają do czerwca 2011r.

>

W ramach projektu realizowane są trzy rodzaje zajęć dodatkowych:

Na każdą kategorię przewidziana jest procentowa liczba godzin, w której uczestniczy uczeń. Na kompetencje kluczowe przewidziano 59%, na sport 27%, natomiast na doradztwo 14%. Uczeń objęty programem zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z każdej wymienionej wyżej kategorii.

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu to:

Kompetencje kluczowe:

Sport

Doradztwo

Kamila Wylężek